Πλακάκια

Royal Trend

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 33cm x 100cm | Τεμ. 6 | m2 2,00 | Kg 30
Παλέτα: 33cm x 100cm | Κιβ./Παλέτα: 48 | m2/Παλέτα: 96 | kg 1440

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

33,3×100 cm

Spa Beige Decor

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 30cm x 90cm | Τεμ. 4 | m2 1,08 | Kg 22
Παλέτα: 30cm x 90cm | Κιβ./Παλέτα: 40 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 880

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

30×90 cm

Azteca

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 30
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 30 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 900

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Πλακάκια Venezia

Venezia

Venezia L

Venezia describes a vivid and elegant chromatic universe, with the sophisticated variations in the grain tone, tht is typical of Venetian rerrazzo.

The proposal in eight different colourings, to which the original Palladio version is added, in the new 60×120 and 60×60 cm large sizes and with two natural and LUX surface finishes, multiplies the expressive potential at the service of interior design, to be used freely for the floor and walls to embellish classic architectures as well as to design decidedly contemporary spaces.

Venezia LUX

The new LUX finish that Cir introduces with Venezia reveals, on the extra-glossy surface, the charm of the traditional craftsmanship of Venetian terrazzo floors.

The brightness imparted by LUX enhances the colour and tone-on-tone variations and is perfect for an original and exclusive modern design.

VENEZIA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

60×120 cm
60×60 cm
20×20 cm

Πλακάκια Miami

Miami

Typical decorative patterns and the mix of sizes tell the story and define the unique, versatile style of a collection with a lively, creative personality inspired by the world of concrete tiles, harmonizing perfectly with modern-day environments.

The unusual patterns and textures are the distinguishing features of each design solution.

The industrial and residential surroundings of an exuberant and dynamic city, buzzing with energy, are highlighted by the intense colours forming a backdrop to daily life, enhanced with high-impact graphics.

MIAMI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

24×27,7 cm
20×20 cm
10×20 cm

This will close in 0 seconds