Πλακάκια

Cotto Gris

Cotto Gris Innova

Πλακάκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

  • Stain Resistance: 5
  • Chemical Resistance: GA-GLA-GHA
  • Thickness: 9.8
ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Cotto Gris Actual – Antislip

Πλακάκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

  • Stain Resistance: 5
  • Chemical Resistance: GA-GLA-GHA
  • Thickness: 9.8
ΜΕΓΕΘΗ

59.6×59.6 cm

Cotto Gris Actual – Rectificado

Πλακάκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

  • Stain Resistance: 5
  • Chemical Resistance: GA-GLA-GHA
  • Thickness: 9.8
ΜΕΓΕΘΗ

59.6×59.6 cm

Re-Play

The collection inspired by industrial architecture

Concrete becomes timeworn and acquires a history, in a collection rich in finishes and colours that offers infinite creative possibilities.

Re-Play Concrete offers a vast range of pieces for unlimited compositions and combinations, to style complete interiors or contrasting surfaces, create coordinated floor and wall coverings, or design delightful corners in industrial taste.

The colour range comprises six extremely ductile, elegant solutions – Anthracite, Verdigris, Dark Grey, Grey, White and Sand: exciting, luminous shades, easily combined, ideal for expanding space and giving interiors a sophisticated, distinctive mood.

Each colour comes in three different designs to mix and match as desired to bring out the infinite potentials of the project: Recupero, a distressed-style finish reminiscent of used concrete; Cassaforma Flat, which reproduces the impressions left by wooden planks on the concrete, inspired by a construction technique; and Cassaforma 3D, the wall version, which adds volume and textural irregularity to the formwork effect, with the patterning corresponding to a surface structure that creates a 3D effect. This allows us to achieve the highest degree of three-dimensionality, enhancing the realistic effect.

RE-PLAY ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
80×160 cm
80×80 cm
60×120 cm
60×60 cm
30×60 cm

Decors
30×60 cm

Mosaico
5×5 cm
30×30 cm

Compakt

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 33,8
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 36 | m2/Παλέτα: 51,84 | kg 1.217

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Alpha

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60,8cm x 60,8cm | Τεμ. 4 | m2 1,48 | Kg 32
Παλέτα: 60,8cm x 60,8cm | Κιβ./Παλέτα: 30 | m2/Παλέτα: 44,40 | kg 960

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60,8×60,8 cm

Sixty

The ancestral beauty of natural clay

Sixty is the collection that celebrates the sixtieth birthday of Emilgroup through a return to its origins and to the most fundamental of all its raw materials – clay – expressed in a sophisticated, elegant collection.

Sixty focuses on bare, raw, primordial earth, its nature expressed through the simple strong forms, colours and character revealed by surfaces when struck by light – the central ingredients of Emilceramica’s work over the last sixty years.

Sixty features surfaces enriched with original effects derived from matter itself, with an amplified tactile dimension: a new aesthetic, in a contemporary collection ideal for architectural use, with a wealth of compositional inspirations and potentials. The collection designs interiors with the aid of two versions: the Fondo (plain) version, with natural graphic patterning and surfaces with a soft, silk feel and superior anti-slip properties thanks to the SilkTech technology, and the Timbro (stamped) version, which provides the effect of a stamped relief pattern, the key to original, creative decorative combinations.

SIXTY ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
80×80 cm
60×120 cm
60×60 cm
40×80 cm
30×60 cm
21×18,2 cm
5×15 cm

This will close in 0 seconds