Υλικά Τοποθέτησης Πλακιδίων

Prestocem Eco

Τσιμέντο ταχείας Prestocem Eco

Θιξοτροπικό κονίαμα φιλικό προς το περιβάλλον, με υπερταχεία πήξη και σκλήρυνση, κατάλληλο για στερεώσεις υψηλής αντοχής, ιδανικό για το GreenBuilding.

Το Prestocem Eco είναι ιδανικό για τη στερέωση με μεγάλη αντοχή κιγκλιδωμάτων, κουφωμάτων, στηριγμάτων, μεντεσέδων, ειδών υγιεινής, σωληνώσεων και ηλεκτρολογικών κουτιών.

  • Υπερταχεία πήξη
  • Υψηλή αντοχή στο νερό και στον πάγο

• Συσκευασία: Σάκοι 25 kg, Κυτ. τμχ. 5 kg
• Απόδοση: ≈ 1,7 kg/dm3
• Διατήρηση: ≈ 6 μήνες

Leave a Reply

This will close in 0 seconds