Πλακάκια

Royal Trend

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 33cm x 100cm | Τεμ. 6 | m2 2,00 | Kg 30
Παλέτα: 33cm x 100cm | Κιβ./Παλέτα: 48 | m2/Παλέτα: 96 | kg 1440

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

33,3×100 cm

Spa Beige Decor

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 30cm x 90cm | Τεμ. 4 | m2 1,08 | Kg 22
Παλέτα: 30cm x 90cm | Κιβ./Παλέτα: 40 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 880

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

30×90 cm

Azteca

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 30
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 30 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 900

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Unique Marble

The eternal beauty of marble meets the contemporary lightness of resin

Unique Marble by Provenza combines the timeless beauty of marble with the casual contemporary spirit of resin, to create a new, original aesthetic.

Designed on the basis of five of the world’s most exclusive types of marble, Unique Marble seeks out distinctive cuts and vein patterns as the inspiration for unusual, extraordinarily realistic designs and sizes.

Natural effects and creativity combine: the vein patterns and depth of marble are enhanced by the tasteful contrast with the monochrome effect of the resin.

The collection is conceived to provide the utmost architectural freedom with its combination of three complementary materials, with solutions in marble alone, in marble plus resin, as in the Ambra decor, or in just resin.

UNIQUE MARBLE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
120×278 cm
90×180 cm
90×90 cm
60×120 cm
30×60 cm

Decors
3×3 cm

Re-Play

The collection inspired by industrial architecture

Concrete becomes timeworn and acquires a history, in a collection rich in finishes and colours that offers infinite creative possibilities.

Re-Play Concrete offers a vast range of pieces for unlimited compositions and combinations, to style complete interiors or contrasting surfaces, create coordinated floor and wall coverings, or design delightful corners in industrial taste.

The colour range comprises six extremely ductile, elegant solutions – Anthracite, Verdigris, Dark Grey, Grey, White and Sand: exciting, luminous shades, easily combined, ideal for expanding space and giving interiors a sophisticated, distinctive mood.

Each colour comes in three different designs to mix and match as desired to bring out the infinite potentials of the project: Recupero, a distressed-style finish reminiscent of used concrete; Cassaforma Flat, which reproduces the impressions left by wooden planks on the concrete, inspired by a construction technique; and Cassaforma 3D, the wall version, which adds volume and textural irregularity to the formwork effect, with the patterning corresponding to a surface structure that creates a 3D effect. This allows us to achieve the highest degree of three-dimensionality, enhancing the realistic effect.

RE-PLAY ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
80×160 cm
80×80 cm
60×120 cm
60×60 cm
30×60 cm

Decors
30×60 cm

Mosaico
5×5 cm
30×30 cm

Compakt

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 33,8
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 36 | m2/Παλέτα: 51,84 | kg 1.217

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Alpha

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60,8cm x 60,8cm | Τεμ. 4 | m2 1,48 | Kg 32
Παλέτα: 60,8cm x 60,8cm | Κιβ./Παλέτα: 30 | m2/Παλέτα: 44,40 | kg 960

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60,8×60,8 cm

This will close in 0 seconds