Πλακάκια

Viva Metallica

The audacity of metal

Metallica is the new, eclectic collection by Viva: an assortment of large slabs and bricks with all the iridescent daring of metal.

The iridescence of mill scale gives the surface a tactile appeal, shaping the light to convey the ever-changing colour effect of the metal sheet. The metallic effect, in four colours, generates interplays of light and exquisite reflected glints, ideal for defining modern interiors and for avant-garde architectural projects. Metal sheds the chilly image that once restricted it to the industrial mood to enter the eclectic world of living-spaces, designing their character with the aid of iridescent streaks, opalescent gleams and sophisticated colours, from black to slate grey, steel and white. The collection’s eclecticism reaches its peak with MetalBrick, the 6×24 size tile inspired by the Raku technique, designed for use in high-impact combinations, and amplifying the collection’s metallic characteristics and iridescent gleams. The Brick is available in five different colours – White, Grey, Blue, Green and Black – which match the shades of the Metallica large slabs.

VIVA METALLICA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×278 cm
30×60 cm
60×120 cm
90×90 cm

Viva Narciso

Reflections with style

Narciso is an original collection inspired by the surfaces of antique mirrors, oxidized by atmospheric agents and dulled by the passage of time.

Every detail is emphasized by the gloss semi-polished and matt semi-polished finishes, which produce original aesthetic and tactile effects. Available in four colours – Perla, Argento, Topazio and Zaffiro –, the collection is ideal for public and private areas with a striking visual impact. Light, key to shaping the experience in any interior design project, interacts with the surfaces and is amplified by the reflections which the collection evokes (its name is the Italian form of “Narcissus”). The Frammenti decor made from mirror shards harmoniously arranged on the surface, together with the Gemma decor which reproduces old stylized decorations, adorn the collection, adding further stylistic reflections.

VIVA NARCISO ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×278 cm
10x30cm
15x60cm
20×120 cm
30×30 cm
30×60 cm
60×120 cm
60×60 cm

Royal Trend

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 33cm x 100cm | Τεμ. 6 | m2 2,00 | Kg 30
Παλέτα: 33cm x 100cm | Κιβ./Παλέτα: 48 | m2/Παλέτα: 96 | kg 1440

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

33,3×100 cm

Spa Beige Decor

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 30cm x 90cm | Τεμ. 4 | m2 1,08 | Kg 22
Παλέτα: 30cm x 90cm | Κιβ./Παλέτα: 40 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 880

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

30×90 cm

Azteca

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 30
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 30 | m2/Παλέτα: 43,20 | kg 900

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

Unique Marble

The eternal beauty of marble meets the contemporary lightness of resin

Unique Marble by Provenza combines the timeless beauty of marble with the casual contemporary spirit of resin, to create a new, original aesthetic.

Designed on the basis of five of the world’s most exclusive types of marble, Unique Marble seeks out distinctive cuts and vein patterns as the inspiration for unusual, extraordinarily realistic designs and sizes.

Natural effects and creativity combine: the vein patterns and depth of marble are enhanced by the tasteful contrast with the monochrome effect of the resin.

The collection is conceived to provide the utmost architectural freedom with its combination of three complementary materials, with solutions in marble alone, in marble plus resin, as in the Ambra decor, or in just resin.

UNIQUE MARBLE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
120×278 cm
90×180 cm
90×90 cm
60×120 cm
30×60 cm

Decors
3×3 cm

Re-Play

The collection inspired by industrial architecture

Concrete becomes timeworn and acquires a history, in a collection rich in finishes and colours that offers infinite creative possibilities.

Re-Play Concrete offers a vast range of pieces for unlimited compositions and combinations, to style complete interiors or contrasting surfaces, create coordinated floor and wall coverings, or design delightful corners in industrial taste.

The colour range comprises six extremely ductile, elegant solutions – Anthracite, Verdigris, Dark Grey, Grey, White and Sand: exciting, luminous shades, easily combined, ideal for expanding space and giving interiors a sophisticated, distinctive mood.

Each colour comes in three different designs to mix and match as desired to bring out the infinite potentials of the project: Recupero, a distressed-style finish reminiscent of used concrete; Cassaforma Flat, which reproduces the impressions left by wooden planks on the concrete, inspired by a construction technique; and Cassaforma 3D, the wall version, which adds volume and textural irregularity to the formwork effect, with the patterning corresponding to a surface structure that creates a 3D effect. This allows us to achieve the highest degree of three-dimensionality, enhancing the realistic effect.

RE-PLAY ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – pdf

ΜΕΓΕΘΗ

120×120 cm
80×160 cm
80×80 cm
60×120 cm
60×60 cm
30×60 cm

Decors
30×60 cm

Mosaico
5×5 cm
30×30 cm

Compakt

Πλακάκια δαπέδου Α’ ποιότητας

Κιβώτιο: 60cm x 60cm | Τεμ. 4 | m2 1,44 | Kg 33,8
Παλέτα: 60cm x 60cm | Κιβ./Παλέτα: 36 | m2/Παλέτα: 51,84 | kg 1.217

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΕΓΕΘΗ

60×60 cm

This will close in 0 seconds